... odborné sociální poradenství Milevsko

Odborné sociální poradenství - registrovaná sociální služba (dle zákona o Soc. službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.) poskytovatele p. o. Sociální služby Města Milevska, je zaměřena na poradenství v následujících oblastech:

  • dluhová problematika
  • rodinné vztahy (rozvod manželství, vypořádání Společného jmění manželů, výživné, trauma a krize u dětí a dospělých...)
  • pracovně-právní vztahy
  • sociální dávky (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc)
  • informace o Domovech pro seniory a dalších zařízeních
  • ostatní problémy, které klient považuje za důležité a které není schopen zvládnout vlastními silami

Odborné sociální poradenství pomáhá:

  • lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim takováto situace hrozí a neví, jakým způsobem ji správně řešit
  • lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech
  • podporovat samostatnost a nezávislost klienta při hledání vlastního řešení jeho situace 

Služby jsou určeny každému, kdo se dostal do situace, kterou nezvládne vyřešit vlastními silami, a to především pro obyvatele žijící v Milevsku a jeho okolí. Sociální pracovník bude společně s klientem hledat nejvhodnější způsob řešení problémů a bude klienta podporovat při prosazování jeho oprávněných práv a zájmů.

Služba je bezplatná, anonymní a diskrétní, sociální pracovník má zákonnou povinnost mlčenlivosti. 

… bezplatná konzultace s advokátem a psychologem
Tato služba funguje tak, že klient sdělí pracovníkovi poradny svojí zakázku (problém, který chce zkonzultovat), pracovník zkontaktuje s dotazem advokáta či psychologa a následně předá klientovi odpověď odborníka. Je pouze na advokátovi či psychologovi, zda je nutná osobní konzultace, která by se případně realizovala v kanceláři poradny. Toto osobní setkání je časově limitováno – maximálně 60 minut, a to pro každého klienta pouze jednou k jedné konkrétní řešené oblasti problému. Advokát i psycholog je zde pouze pro konzultaci, tj. nesepisují žádné dokumenty (žádosti, smlouvy, jiné dokumenty).  


… úřední hodiny

Pondělí 8:00–12:00   12:30–17:00
Úterý     8:00–12:00
Středa   8:00–12:00   12:30–17:00
Čtvrtek  8:00–12:00
Pátek    8:00–12:00

Najdete nás: MěÚ Milevsko - nová budova, 1. patro, Za Radnicí 95
(bezbariérový přístup z parkoviště za úřadem - směr podle orientačního značení)

 

LETNÍ DOVOLENÁ: 2.–6.7.2018 (poradna uzavřena)

                                  27.7.2018

                                  3.–10.8.2018

                                  

               

VZHLEDEM K BLÍŽÍCÍM SE LETNÍM DOVOLENÝM DOPORUČUJEME OBJEDNAT SE DO PORADNY PŘEDEM.


… kontakt

sociální pracovnice
Telefon: 702 133 122
E-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz

 


… ke stažení

→ Info v kostce.pdf