... odborné sociální poradenství Milevsko

Odborné sociální poradenství - registrovaná sociální služba (dle zákona o Soc. službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.) poskytovatele p. o. Sociální služby Města Milevska je zaměřena na:

  • dluhové poradenství
  • poradenství pro osoby v krizi
  • rodinné poradenství

Bezplatné odborné sociální poradenství pomáhá:

  • jako podpora lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim takováto situace hrozí a neví jakým způsobem ji správně řešit
  • jako pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech
  • jako podpora samostatnosti a nezávislosti klienta při hledání vlastního řešení jeho situace 
  • na základě předchozí dohody možnost bezplatné konzultace s právníkem nebo psychologem

Služby jsou určeny každému, kdo se dostal do situace, kterou nezvládne vyřešit vlastními silami, a to především pro obyvatele žijící v Milevsku a jeho okolí. Sociální pracovník bude společně s klientem hledat nejvhodnější způsob řešení problémů a bude klienta podporovat při prosazování jeho oprávněných práv a zájmů.

… dluhové poradenství
Prvotní fáze k cestě ze zadlužení je samotné uvědomění si dlužníka, že nebude moci své závazky splácet. Poradna může pomoci v hledání možností řešení zadlužení, při komunikaci s věřiteli či při vyjednávání splátkového kalendáře. Poskytne základní rady při probíhající exekuci (např. ohledně nezabavitelných položek,
práv klientů, příjmů postižitelných srážkou, běhu zákonných lhůt). Poradce sestaví s klientem rozpočet, soupis veškerých závazků. Pomůže při získávání informací v registrech, při blokaci účtu, při zajištění dluhu, při podání návrhu na oddlužení. Bude informovat o způsobech provedení exekuce, podmínkách oddlužení apod.

… poradenství pro lidi v krizi
Poradenství bude poskytováno osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života. Pracovník se ve spolupráci s klientem pokusí nalézt přijatelné řešení při prosazování jeho práv a zájmů.

… rodinné poradenství
Klientům nabízí poradna pomoc a podporu během zvládání krize v rodině, partnerské krize, rozvodech a porozvodových potížích, při řešení problematiky domácího násilí a vlivu domácího násilí na vztahy v rodině, syndromu CAN u dětí, traumat u dospělých a seniorů. Dnešní moderní společnost s sebou přináší i řadu nových
krizových situací, zvláště složité období prožívají mladiství v období dospívání…
(např. problematika násilí a šikany ve škole, vztahové krize, těžké přijímání vlastní identity, depresivní stavy, dopady kyberšikany, výtržnictví, extremismus, výchovné problémy).

… bezplatná konzultace s advokátem a psychologem
Tato služba funguje tak, že klient sdělí pracovníkovi poradny svojí zakázku (problém, který chce zkonzultovat), pracovník zkontaktuje s dotazem advokáta či psychologa a následně předá klientovi odpověď odborníka. Je pouze na advokátovi či psychologovi, zda je nutná osobní konzultace, která by se případně realizovala v kanceláři poradny. Toto osobní setkání je časově limitováno – maximálně 60 minut, a to pro každého klienta pouze jednou k jedné konkrétní řešené oblasti problému. Advokát i psycholog je zde pouze pro konzultaci, tj. nesepisují žádné dokumenty (žádosti, smlouvy, jiné dokumenty).  


… služba je poskytována

Pondělí • 8:00–12:00 12:30–17:00
Úterý • 8:00–12:00
Středa • 8:00–12:00 12:30–17:00
Čtvrtek • 8:00–12:00
Pátek • 8:00–12:00

Najdete nás: MěÚ Milevsko - nová budova
(bezbariérový přístup z parkoviště za úřadem - směr podle orientačního značení)


… kontakt

sociální pracovnice
Telefon: 702 133 122
poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz

 


… ke stažení

→ Info v kostce.pdf