… pěstounská péče

Sociální služby Města Milevska nabízí pomoc a podporu pěstounským rodinám a jejich dětem při
utváření fungující náhradní rodiny a zajištění zdravého vývoje dítěte.

… poslání SSMM jako pověřené osoby

Posláním organizace SSMM je podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči, a to prostřednictvím poskytování podpory náhradní rodině. Náhradní rodinu vnímá jako vhodné místo pro vývoj tohoto dítěte a naplňování jeho potřeb.

… cíl poskytované služby

Hlavním cílem služby je prostřednictvím služeb a aktivit podporovat pěstouny v utváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče.  

… podpora pěstounů v oblasti:

 • péče o zdraví a výchovu svěřeného dítěte
 • zjišťování potřeb svěřeného dítěte, porozumění těmto potřebám a jejich naplňování
 • vytváření a posilování vztahu k svěřenému dítěti
 • obtížných situací vzniklých v souvislosti s jejich pěstounstvím
 • naplňování Individuálního plánu ochrany dítěte
 • mapování jejich vlastních vzdělávacích potřeb
 • spolupráce s dalšími subjekty (např. OSPOD, školy, odborníci – lékaři, psychologové…)

… podpora svěřeného dítěte v oblasti:

 • mapování aktuální spokojenosti, zjišťování potřeb a míry jejich naplňování
 • sdílení vlastních myšlenek, pocitů, přání či nejistot
 • vytváření vhodných sociálních vazeb uvnitř i vně pěstounské rodiny
 • budování vlastní identity (vlastního sebeuvědomění – kdo jsem, odkud pocházím, kam jdu), vyrovnávání se se svou historií a zachování či rozvoje jeho původních rodinných vazeb

… cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny, které mají s organizací SSMM uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče a jim děti svěřené. 

… zásady činnosti

 • zájem dítěte
 • profesionalita
 • rovnost → nabízíme podporu všem pěstounským rodinám, které si SSMM zvolí za doprovázející organizaci
 • kvalita → vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, dbáme na soukromí a ochranu osobních údajů rodin, naplňujeme standardy sociálně-právní ochrany dětí. Postupy týkající se výkonu sociálně – právní ochrany pravidelně konzultujeme v rámci OSPOD.

… časová a místní dostupnost pro zajištění spolupráce a konzultací:
→ přímo v domácím prostředí pěstounské rodiny nebo…

→ v kanceláři v Domě s pečovatelskou službou, ul. Libušina 1401, Milevsko
v pracovní dny 7.00–15.00 (nebo i v jiný čas po předchozí individuální dohodě)


… kontatky

Bc. Bohdana Hejnová | vedoucí pečovatelské služby
Telefon: 382 522 394, 773 939 293
vedoucips@socsluzbymilevsko.cz

Bc. Jaroslava Hrůzová | sociální pracovnice
Telefon: 382 522 394, 607 674 138
hruzova.jaroslava@socsluzbymilevsko.cz

Mgr. Věra Křížová
Telefon: 702 133 122
poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz


… dokumenty ke stažení

průvodce_standardy.pdf

pověření SPOD.pdf

podávání přípomínek a stížností - pěstounská smlouva.pdf

podání stížnosti - děti

letáček Pěstounská péče

letáček pro děti

Info v kostce - Pěstounská péče

 

 

TOPlist