Grantový programDatum konání:
19.5.2007

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením
č. 115/2007/ZK ze dne 17.4.2007 o přidělení grantu,
ve výši 200 000 Kč, organizaci Sociální služby Města Milevska.
Grantový program je určen na podporu projektu "Odlehčovací služby pro zdravotně postižné". Finanční prostředky budou použity na úhradu mzdových nákladů pracovníků zajišťujících tyto služby v rámci organizace.

Odlehčovací služba je forma krátkodobé pobytové sociální služby. Je určena klientům, kterým péči poskytují členové rodiny.
Účelem této služby je umožnit rodinným příslušníkům nezbytný odpočinek, případně zajistit potřebnou pomoc
v případě nemoci, apod.