Ohlédnutí za rokem 2016Rok 2016 nám skončil svou vládu a rozjíždí se Nový rok 2017. Výročníkem jsme Vám chtěli přiblížit události loňského roku. Pojďte se s námi zpětně ohlédnout, co jsme v roce 2016 prožili, viděli, s kým se setkali. Střípky z jednotlivých měsíců sepsala Lenka Jakešová, naše aktiviziční pracovnice. Výročník si můžete prohlédnout rozkliknutím zeleného odkazu pod textem. Děkujeme našim klientům domova, obyvatelům DPS a všem rodinným příslušníkům a známým za spolupráci. Těšíme se na události, které nám nový rok přinese, hlavně berme vše s úsměvěm.

vyrocnik DS[1].pdf

 

Martina Holá

sociální pracovnice