Výlet SSMM Borovany 28.5.2015Ve čtvrtek 28.5.2015 je pro klienti služeb SSMM a členy Klubů důchodců uskutečněn výlet do

Borovan u Českých Budějovic.

Program: návštěva kláštera, muzea a ZOO Dvorec.