fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Hlavní > Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

,,Neslibujeme, že je možné vyřešit všechny vaše potíže. Můžeme vám však slíbit, že využijeme všech svých dovedností, znalostí a zákonných možností, abychom vám pomohli vaši situaci řešit.“

Odborné sociální poradenství - registrovaná sociální služba (dle zákona o Soc. službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.) poskytovatele p. o. Sociální služby Města Milevska, je zaměřena na poradenství v následujících oblastech:

  • dluhová problematika
  • rodinné vztahy (rozvod manželství, vypořádání Společného jmění manželů, výživné, trauma a krize u dětí a dospělých...)
  • pracovně-právní vztahy
  • sociální dávky (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc)
  • informace o Domovech pro seniory a dalších zařízeních
  • ostatní problémy, které klient považuje za důležité a které není schopen zvládnout vlastními silami

Odborné sociální poradenství pomáhá:

  • lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim takováto situace hrozí a neví, jakým způsobem ji správně řešit
  • lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech
  • podporovat samostatnost a nezávislost klienta při hledání vlastního řešení jeho situace 

Služby jsou určeny každému, kdo se dostal do situace, kterou nezvládne vyřešit vlastními silami, a to především pro obyvatele žijící v Milevsku a jeho okolí. Sociální pracovník bude společně s klientem hledat nejvhodnější způsob řešení problémů a bude klienta podporovat při prosazování jeho oprávněných práv a zájmů.

Služba je bezplatná, anonymní a diskrétní, sociální pracovník má zákonnou povinnost mlčenlivosti (§100, z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Zprostředkování bezplatné konzultace s advokátem a psychologem

Klient sdělí pracovníkovi poradny svojí zakázku (problém, který chce zkonzultovat), pracovník zkontaktuje s dotazem advokáta a následně předá klientovi odpověď. Je pouze na advokátovi, zda rozhodne, že je nutná osobní konzultace. Toto osobní setkání je časově limitováno – maximálně 60 minut, a to pro každého klienta pouze jednou k jedné konkrétní řešené oblasti problému.

Advokát je zde pouze pro konzultaci, tj. nesepisuje žádné dokumenty (žádosti, smlouvy) a také neprovádí kontrolu dokumentů, které si klient vytvoří sám (např. darovací smlouva). Tyto úkony je však možno poskytnout v rámci soukromého jednání mezi klientem a advokátem, a to za odměnu, odpovídající advokátnímu tarifu.

Dále nabízíme zprostředkování konzultace s psychologem.

Úřední hodiny

Pondělí - pátek 8:00 – 14:00 

Pro osobní návštěvu je vhodné se předem telefonicky objednat.                  

Kontakt

Bc. Tereza Němcová

Sociální služby Města Milevska, 5. května 1510, Milevsko 399 01
Telefon:  +420 702 133 122
E-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz

Ke stažení

→ Jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.pdf