Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ JE DO KONCE TÝDNE UZAVŘENA KANCELÁŘ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Odborné sociální poradenství 

 

,,Neslibujeme, že je možné vyřešit všechny vaše potíže. Můžeme vám však slíbit, že využijeme všech svých dovedností, znalostí a zákonných možností, abychom vám pomohli vaši situaci řešit.“

 

Odborné sociální poradenství - registrovaná sociální služba (dle zákona o Soc. službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.) poskytovatele p. o. Sociální služby Města Milevska, je zaměřena na poradenství v následujících oblastech:

  • dluhová problematika
  • rodinné vztahy (rozvod manželství, vypořádání Společného jmění manželů, výživné, trauma a krize u dětí a dospělých...)
  • pracovně-právní vztahy
  • sociální dávky (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc)
  • informace o Domovech pro seniory a dalších zařízeních
  • ostatní problémy, které klient považuje za důležité a které není schopen zvládnout vlastními silami

Odborné sociální poradenství pomáhá:

  • lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim takováto situace hrozí a neví, jakým způsobem ji správně řešit
  • lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech
  • podporovat samostatnost a nezávislost klienta při hledání vlastního řešení jeho situace 

Služby jsou určeny každému, kdo se dostal do situace, kterou nezvládne vyřešit vlastními silami, a to především pro obyvatele žijící v Milevsku a jeho okolí. Sociální pracovník bude společně s klientem hledat nejvhodnější způsob řešení problémů a bude klienta podporovat při prosazování jeho oprávněných práv a zájmů.

Služba je bezplatná, anonymní a diskrétní, sociální pracovník má zákonnou povinnost mlčenlivosti (§100, z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

 

Krizová intervence poskytovaná v rámci odborného sociální poradenství

Jako součást sociální služby odborné sociální poradenství mohou klienti v akutní krizi využít krizové intervence. Krizová intervence může být poskytnuta kvalifikovaným sociálním pracovníkem – poradcem, který je absolventem kurzu základní krizové intervence a má základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí.

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro klienty představují neúnosnou psychickou zátěž.

Jedná se o krátkodobou pomoc, která končí v momentě stabilizace psychického stavu.

Klient získá emoční podporu a pomoc při tvorbě konkrétního plánu pro blízkou budoucnost.

Spolupráce zpravidla končí následnou péčí dle potřeb klienta – nejčastěji se jedná o psychoterapii orientovanou na zpracování traumatické události.

Na psychoterapeuta předáme klientovi kontakt.

 

Zprostředkování bezplatné konzultace s advokátem a psychologem


Klient sdělí pracovníkovi poradny svojí zakázku (problém, který chce zkonzultovat), pracovník zkontaktuje s dotazem advokáta a následně předá klientovi odpověď. Je pouze na advokátovi, zda rozhodne, že je nutná osobní konzultace. Toto osobní setkání je časově limitováno – maximálně 60 minut, a to pro každého klienta pouze jednou k jedné konkrétní řešené oblasti problému.

Advokát je zde pouze pro konzultaci, tj. nesepisuje žádné dokumenty (žádosti, smlouvy) a také neprovádí kontrolu dokumentů, které si klient vytvoří sám (např. darovací smlouva). Tyto úkony je však možno poskytnout v rámci soukromého jednání mezi klientem a advokátem, a to za odměnu, odpovídající advokátnímu tarifu.

 

Dále nabízíme zprostředkování konzultace s psychologem.

 

Úřední hodiny

Pondělí - pátek             8:00 – 15:00 

Pro osobní návštěvu je vhodné se předem telefonicky objednat.

                         

Kontakt

Mgr. Věra Křížová

sociální pracovnice

Sociální služby Města Milevska, 5. května 1510, Milevsko 399 01
Telefon: 702 133 122
E-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz

 

 

 

V případě nepřítomnosti pracovnice v kanceláři se v naléhavých případech prosím obracejte

nejprve na telefon poradny a posléze na zástup:

Mgr. Marie Jarošová, tel.: 606 200 311. 

 

Ke stažení

→ Info v kostce.pdf

→ Jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.pdf