Půjčovna rehabilitačních a edukačních pomůcek

O co se snažíme? O překonávání bariér v nás i okolo nás a tak podpořit a umožnit život v domácím prostředí, každému který to potřebuje.

Zapůjčení pomůcek je za minimální úhradu. Pomůcky půjčujeme těm, kteří vzhledem z důvodu zdravotních omezí potřebují některou z podpůrných pomůcek. Zapůjčení je možné i na krátkou dobu pro vyzkoušení a vybrání odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní situace, prostředí a dle individuálních potřeb uživatele, tak aby došlo ke zlepšení kvality života.

Součástí půjčovny je poradenství v oblasti rehabilitačních pomůcek a možnost z katalogu dodavatelů a výrobců vybrat vhodnou pomůcku. 

Úhrada za půjčení pomůcek je použita především na renovaci půjčovaných pomůcek, případně na nákup pomůcek nových pro doplnění půjčovny a výměnu nefunkčních pomůcek!


Seznam pomůcek k zapůjčení 

POMŮCKA K ZAPŮJČENÍ

ÚHRADA/ za 1 měsíc

Elektrické polohovací lůžko včetně matrace a hrazdy s rukojetí

(lůžko je sestaveno přímo v domácnosti klienta, cena za montáž je 110,- Kč + doprava*)

600 Kč

Vzduchová antidekubitní matrace 

nebo

viskoelastická matrace

(prevence proleženin)

120 Kč

Zvyšovací nástavce na WC s madly

60 Kč

Vanové sedačky

60 Kč

Sprchové a toaletní židle

100 Kč

Chodítka – nácvik chůze

100 Kč

Otočné a posuvné sedací desky – snadnější přesun

40 Kč

Invalidní vozík

300 Kč

Schodolez

20 Kč/ 1 den

*Doprava kompenzační pomůcky automobilem SSMM do domácnosti klienta je účtována 10,- Kč/km, účtuje se i zpáteční cesta.  

Při předávání pomůcky bude vybírána platba na 1 až 2 měsíce.

 


Kontakty

Sídlo půjčovny, skladové prostory a kancelář:

Milevsko | DPS 5. května 1510

Provozní doba: Po – Pá | 7:00–15:00

Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice
Telefon: 382 505 250, 723 076 654

Bc. Martina Holá, DiS., sociální pracovnice
Telefon: 382 505 250, 721 650 904 


Provozní řád půjčovny

 1. Obecná ustanovení

  Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny: Bc. Markéta Jarošová 

 2. Specifikace objektu

  Sídlo půjčovny, skladové prostory a kancelář výdejce: DPS 5. května 1510, Milevsko 

 3. Specifikace uživatelů

  Pomůcky je možné zapůjčit každému, kdo pro vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje některou z podpůrných pomůcek.

  Zápůjčka je možná i na krátkou dobu pro vyzkoušení a vybrání odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní situace a zdravotní omezení uživatele, tak aby použití vhodné pomůcky usnadnilo hybnost a zlepšilo kvalitu života.

 4. Povinnosti zapůjčitele

  • předat vhodnou pomůcku funkční, čistou a ošetřenou desinfekcí
  • názorně předvést manipulaci s pomůckou a způsob jejího použití
  • pokud to složitost pomůcky vyžaduje předat návod k použití pomůcky

 5. Povinnosti uživatele

  • používat pomůcku k účelu, k němuž je určena
  • zabránit poškození, zničení nebo odcizení pomůcky
  • dodržovat platební lhůty (platba za pomůcku probíhá vždy měsíc dopředu)
  • uhradit cenu opravy, pokud byla pomůcka poškozena
  • uhradit celou výši pořizovací ceny pomůcky, pokud byla odcizena nebo zničena
  • uhradit smluvní poplatek ve výši 250 Kč, pokud byla pomůcka vrácena znečištěná

 6. Úhrada za půjčení

  Úhrada za půjčení pomůcek je použita výhradně na renovaci používaných pomůcek, případně na nákup pomůcek nových pro rozšíření půjčovny a výměnu nefunkčních pomůcek.

 7. Zvláštní ustanovení

  Provozní řád je přílohou smlouvy o zapůjčení.

 8. Závěrečná ustanovení

  Tento řád nabývá účinnosti 1. 2. 2007

 

 → provozní řád půjčovny.pdf