Veřejné zakázky

Klimatizace - chlazení chodeb v 1.NP a 2.NP a sesterny v 1.NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jako VZMR, dle směrnice o zadávání veřejných zakázkách malého rozsahu zadavatele. Níže jsou ke stažení všechny potřebné dokumenty (kompletní zip soubor se všemi přílohami)

> VÝZVA_a_ZD_K_PODÁNI_NABIDKY_-_klima_SS_MMilevska.pdf

> Kompletní výzva + přílohy ke stažení