… základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto činností:

  • poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
  • poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle induividuálních potřeb
  • poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, apod.
  • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
  • poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě
  • poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny

Domov pro seniory, odlehčovací služby; pečovatelská služba - DPS ul. 5. května 1510, Milevsko

Mgr. Jarošová Marie | ředitelka:                       382 505 252, 606 200 311

Bc. Martina Holá | sociální pracovnice:           382 505 250, 721 650 904

Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice:   382 505 249, 723 076 654

 

Pečovatelská služba; domov pro seniory, odlehčovací služba - DPS ul. Libušina 1401, Milevsko

Bc. Bohdana Hejnová | vedoucí pečovatelské služby: 382 522 394, 773 939 293

Bc. Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice:                 382 522 394, 607 674 138