Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto činností:

  • poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
  • poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle induividuálních potřeb
  • poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, apod.
  • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
  • poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě
  • poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny

 

Kontakty

Domov pro seniory, odlehčovací služby; pečovatelská služba - DPS 5. května 1510, Milevsko:

Mgr. Marie Jarošová, ředitelka

telefon: 606 200 311

e-mail: reditelka@socsluzbymilevsko.cz

 

Bc. Martina Holá, DiS., sociální pracovnice

telefon: 382 505 250, 721 650 904

e-mail: socprac@socsluzbymilevsko.cz

 

Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice  

telefon: 382 505 250, 723 076 654

e-mail: marketa.jarosova@socsluzbymilevsko.cz

 

Pečovatelská služba - DPS Libušina 1401, Milevsko:

Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské služby  

telefon: 382 522 394, 773 939 293

e-mail: vedoucips@socsluzbymilevsko.cz

 

Bc. Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice              

telefon: 382 522 394, 607 674 138

e-mail: hruzova.jaroslava@socsluzbymilevsko.cz