NA ZÅKLADĚ KHS JIHOČESKĒHO KRAJE JE MINIMÅLNĚ DO 23.10.2020 V BUDOVĚ DOMOVA PRO SENIORY 5.KVĚTNA 1372, MILEVSKO, NAŘÍZEN ZÅKAZ NÅVŠTĚV. Podle vývoje epidemiologické situace budou případně protiepidemickå opatření rozšířena. Děkujeme za pochopení

 

 

Návštěvy u klientů Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko

od 09.10.2020 – 25.10.2020. Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 

V souvislosti s přijetím krizových opatřeních v oblasti sociálních služeb jsou přijata pravidla návštěv v Domově pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko se splatností od 09.10.2020.

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje v bodě 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, §50 a §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

  • Nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • Uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • Uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
  • Uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • Uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

Vítáme Vás na webových stránkách příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska.

Neohlížejme se smutně za minulostí, už se nevrátí.
Raději moudře využijme přítomnosti. To je správná cesta.

O nás

Kdo jsme - kam směřujeme - o co usilujeme?

Vizí a cílem naší organizace, Sociálních služeb Města Milevska, je zejména poskytování a rozvoj sociálních služeb v oblasti Milevska a dalších obcí, a to hlavně:

  • účelně
  • účinně
  • úsporně
  • účastně
  • a na úrovni

… činnostech zaměřených na člověka.

Děláme věci s Vámi, rozhodujeme s Vámi, pomáháme Vám realizovat kroky, které Vy považujete za důležité.

→ Etický kodex.pdf

→ Principy organizace.pdf