Možnost antigenního testování na Poliklinice Milevsko, objednání přes recepci 382503222.

Pravidla od 1.3.2021

Od 1.3.2021 po dobu trvání nouzového stavu platí následující pravidla, která se týkají poskytování sociálních služeb, návštěv klientů v domově pro seniory a odlehčovací pobytové službě, vycházek mimo areál:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/28_2_2021_info_pro_socialni_sluzby_Nouzovy_stav_a_mimoradna_opatreni_od_1_3_2021.pdf/

Pohyb mezi okresy - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

      OMLOUVÁME SE, ALE Z PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ NEMŮŽEME              DO 14.3.2021 PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV V NAŠEM DOMOVĚ PRO SENIORY.

PŘEDPOKLÁDÁME ZNOVU ZAHÁJENÍ TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV OD PONDĚLÍ 15.3.2021. V PŘÍPADĚ ZMĚN VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Potvrzení o negativním antigenním testu, nebo PCR testu ne starším než 48 hod je nadále nutné doložit před naplánovanou návštěvou. Návštěvu může být umožněna i osobám, které prodělaly onemocnění COVID-19 do 90 dnů od potvrzení, i toto je nutno doložit např. potvrzením z laboratoře nebo od lékaře. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV - DO 14.3.2021 POZASTAVENO

Od 12.02.2021 je možné testování antigenními testy zdarma pro návštěvníky domova pro seniory a na odlehčovací služby. Přijít nechat se otestovat můžete ve stávajících dnech, a to tedy PONDĚLÍ a PÁTEK v době od 7:00 hod - 8:00 hod a od 10:00 hod - 14:00 hod  u vchodu Domova pro seniory na oddělení 5. května 1372. Před testem nahlásíte zdravotní sestře osobní údaje, podepíšete prohlášení a po testu je Vám předáno potvrzení, které předložíte před naplánovanou návštěvou. Na test se nemusíte dopředu objednávat, návštěvu si rezervujte předem na jednotlivých odděleních jako dosud. 

Klienti na oddělení DS 5. května 1510 na tel. čísle 382 505 253

Klienti na oddělení DS 5. května 1372 na tel. čísle 382 505 255

Nově od 18.01.2021 pro návštěvníky Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko je možné nechat si provést zdarma antigenní test na COVID-19, aby byla umožněna návštěva dle dosud platných pravidel. Návštěvy jsou denně v době od 13:00 hod do 16:00 hod. Na návštěvu mohou přijít max. 2 osoby, s sebou respirátor, vydezinfikovat si ruce při vstupu do domova, nahlásit se personálu, který změří návštěvě teplotu, po té se podepíšete do návštěvní knihy. Návštěva do 30 minut. 

 

Balíčky je možné přinést do domova pro seniory. Prosíme o dodržení pravidel na jednotlivých oddělení domova. Na oddělení 5.května 1372, pod vedením paní  Šárky Hrychové, můžete balíčky odevzdat personálu - zazvoněním u vchodu 5.května 1372.

Na oddělení 5.května 1510, pod vedením paní Marcely Hrůzové, můžete balíčky předat personálu přes francouzské okno denní místnosti pečovatelek od pondělí 9.11.2020. Prosíme, nechoďte k personálu přes vnitřní prostory domova, ale klepejte na okno z venku v době mezi 14:00 hod - 16:00 hod. Okno bude označeno cedulkou "pečovatelky - balíčky". Děkujeme

 

Od 11.1.2021 platí nové Usnesení Vlády České republiky ze dne 7.1.2021 č. 14 o přijet krizového opatření, ve kterém se u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a odlehčovacím službám v pobytové formě omezují návštěvy. Nově je návštěva umožněna jen po doložení negativního testu ne starším než 48 hodin, po prodělaném onemocnění Covid-19 max. do 90 dnů, nebo u osob v terminálním stádiu onemocnění. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-7-ledna-2021-185933/

  

Vycházky, pobyty klientů mimo prostory Domova pro seniory od 22.12.2020

Omlouváme se za informace zaslané dne 21.12.2020 před plánováním návštěv klientů u rodin v období svátků, ale bez předchozích informací vláda přijala nové Usnesení, kterým se ruší Usnesení č. 1325 a od 22.12.2020 platí toto následující:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201221-1370.pdf

 Prosíme, sledujte naše webové stránky, popř. sledujte informace uvedené na www.vlada.cz, kde jsou nejaktuálnější informace. Vzhledem k plánovaným jednání vlády je možné, že nastanou změny, které se dotknou klientů a návštěv v domově pro seniory. 

 

 Antigenní testování zdarma:

 https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

 

INDIVIDUÁLNÍ AUTODOPRAVA SENIORŮ

Předběžně počítáme s obnovením individuální dopravy po skončení nouzového stavu. O změnách Vás budeme informovat. 

 

 POSTUP NÁVŠTĚV 

Je vložen v aktualitách.

Prosíme návštěvy o dodržování stanovených pravidel, času návštěv, místa povolené návštěvy. Pokud je umožněna návštěva na pokoji, prosíme, zůstávejte jen na pokoji. Dle pravidel vydaných MPSV a vládou, si může poskytovatel stanovit svá režimová opatření pro povolené návštěvy.

 

Výjimky povoluje ředitelka Domova pro seniory a jsou jen na základě platných vládních a ministerských nařízení.

 

Děkujeme

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI OHLEDNĚ ZÁKAZU NÁVŠTĚV:

DESATERO NÁVŠTĚV DOPORUČOVANÉ MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_pro_navstevy.pdf/

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVAPRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ K POSTUPU NÁVŠTĚV REALIZOVANÝCH OD 5.12.2020 - 12.12.2020

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postpup+%C4%8D.+17+-+testov%C3%A1n%C3%AD%2C+n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvy.pdf/

DOPORUČENÝ POSTUP MPSV K ZÁKAZU NÁVŠTĚV

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+14_20.pdf

 VYHLEDÁNÍ ODBĚROVÝCH MÍST

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Odběrové místo Písek, tel. č. 773751644. 

 

 Dne 30.11.2020 bylo vydané nové platné mimořádné opatření ohledně návštěv v Domovech pro seniory. Podmínky návštěv v našem domově se upravují dle tohoto nařízení a připravovaného metodického pokynu MPSV.  

 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-omezen%C3%AD-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-ve-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-od-5.-prosince-%C4%8D.-1264.pdf

 

Velmi rádi klientům předáme dopisy, obrázky od vnoučat, fotografie od Vás. Stále je možné využít videohovory. 

Plošné testování personálu probíhá v pravidelném intervalu 5 dnů. Testy provádí zdravotní sestra domova. 

 

 

Vítáme Vás na webových stránkách příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska.

Neohlížejme se smutně za minulostí, už se nevrátí.
Raději moudře využijme přítomnosti. To je správná cesta.

O nás

Kdo jsme - kam směřujeme - o co usilujeme?

Vizí a cílem naší organizace, Sociálních služeb Města Milevska, je zejména poskytování a rozvoj sociálních služeb v oblasti Milevska a dalších obcí, a to hlavně:

  • účelně
  • účinně
  • úsporně
  • účastně
  • a na úrovni

… činnostech zaměřených na člověka.

Děláme věci s Vámi, rozhodujeme s Vámi, pomáháme Vám realizovat kroky, které Vy považujete za důležité.

→ Etický kodex.pdf

→ Principy organizace.pdf