Omlouváme se, že dne 8.1.2021 není možné se dovolat na oddělení domova pro seniory 1372, důvodem je technická závada, která nastala neplánovaným výpadkem elektrické energie. Na opravě se pracuje. 

 

Od 11.1.2021 platí nové Usnesení Vlády České republiky ze dne 7.1.2021 č. 14 o přijet krizového opatření, ve kterém se u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a odlehčovacím službám v pobytové formě omezují návštěvy. Nově je návštěva umožněna jen po doložení negativního testu ne starším než 48 hodin, po prodělaném onemocnění Covid-19 max. do 90 dnů, nebo u osob v terminálním stádiu onemocnění. Během návštěvy musí mít navštěvující osoba respirátor bez výdechového ventilu a musí dodržet režimová opatření domova. V našem zařízení stále platí návštěva 1x za 7 dní max. po dobu 30 minut, měření teploty,  podepsání čestného prohlášení, předem rezervovaný čas,  max. 2 osoby, s sebou ochranný plášť, rukavice. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-7-ledna-2021-185933/

 

 

Od 27.12.2020 po přesunu do 5.stupně PES zůstávají návštěvy v našem domově do odvolání dle stávajících výjimek a vnitřních pravidel. Stejná pravidla zůstávají i pro pobyt mimo domov pro seniory. 

 

Vycházky, pobyty klientů mimo prostory Domova pro seniory od 22.12.2020

Omlouváme se za informace zaslané dne 21.12.2020 před plánováním návštěv klientů u rodin v období svátků, ale bez předchozích informací vláda přijala nové Usnesení, kterým se ruší Usnesení č. 1325 a od 22.12.2020 platí toto následující:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201221-1370.pdf

 Prosíme, sledujte naše webové stránky, popř. sledujte informace uvedené na www.vlada.cz, kde jsou nejaktuálnější informace. Vzhledem k plánovaným jednání vlády je možné, že nastanou změny, které se dotknou klientů a návštěv v domově pro seniory. 

Vycházky, pobyty klientů mimo prostory Domova pro seniory od 16.12.2020

Od 16.12.2020 je možné umožnit našim klientům domova pro seniory krátkou návštěvu u rodiny nebo vycházku mimo prostory DS. Musí být dodrženy podmínky, které stanoví níže uvedené usnesení vlády. Doporučujeme rodinám zvážit tento pobyt, klient musí mít s sebou respirátor, který by měl mít dle usnesení po celou dobu pobytu mimo DS. Rodiny nevstupují do domova pro seniory, proto nemusí být požadován u nich negativní test. Klient, u kterého návštěva či vycházka byla v rozsahu max. do 6 hod., se vrací na svůj pokoj a personál jen sleduje příznaky nemoci. Pokud plánujete pobyt delší než 6 hodin, přes noc apod., musí být klient po návratu umístěn do odděleného pokoje, a je mu proveden antigenní test a po dalších 3-4 dnech je mu proveden druhý test. V případě negativity obou testů, nemusí zůstávat klient dále v izolaci. Prosíme, oznamte dopředu Vámi plánované pobyty nebo vycházky, oznamte den a hodinu odjezdu. Návštěvy nadále zůstávají dle stanovených pravidel. Děkujeme 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-navstev-1325.pdf

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+%C4%8D.+18+-+zru%C5%A1en%C3%AD_z%C3%A1kazu_vych%C3%A1zen%C3%AD_final.pdf/

 

 Antigenní testování zdarma:

 https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

 

INDIVIDUÁLNÍ AUTODOPRAVA SENIORŮ

Předběžně počítáme s obnovením individuální dopravy od ledna 2021. O změnách Vás budeme informovat. 

 

 POSTUP NÁVŠTĚV OD 5.12.2020

Je vložen v aktualitách.

Připravujeme aktualizaci pravidel návštěv v Domově pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko. Nejpozději zítra dopoledne budou přidána na web. Od 5.12.2020 budou moci přijít na povolenou návštěvu dle níže uvedených vyjmenovaných výjimek max. 2 osoby, v předem domluvený čas na jednotlivých oddělení. Návštěvní hodiny se omezují od PO do NE v době mezi 13:00 - 16:00 hod. Stále platí před návštěvou dezinfekce rukou, rukavice, plášť, změření teploty, podpis čestného prohlášení o příznacích onemocnění do knihy návštěv. Doba trvání povolené návštěvy je do 30 min. Nově musí mít návštěva RESPIRÁTOR  třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Prosíme návštěvy o dodržování stanovených pravidel, času návštěv, místa povolené návštěvy. Pokud je umožněna návštěva na pokoji, prosíme, zůstávejte jen na pokoji. Jedná se pouze o schválené výjimky, zákaz návštěv v domovech pro seniory stále platí po dobu nouzového stavu. Dle pravidel vydaných MPSV a vládou, si může poskytovatel stanovit svá režimová opatření pro povolené výjimky návštěv.

V našem zařízení nebude možné se nechat otestovat požadovanými antigenními testy, které umožní návštěvu na výjimku. Test si musí návštěva zajistit sama, ne starší než 48 hod před návštěvou, při domluvené návštěvě je třeba doložit negativní test, min.sms od hygieny, doložení od lékaře. Pak platí stejná pravidla při návštěvě.

Další variantou, jak je možné povolit návštěvu je doložení o prodělání onemocnění Covid-19 do 90 dní před návštěvou. Pak platí stejná pravidla při návštěvě.

Dle výjimek z Mimořádného opatření  nemusí test dokládat opatrovníci klienta, návštěva v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením, u nezletilého klienta a u klienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Pak platí stejná pravidla při návštěvě.

Výjimka na základě psychického stavu a izolace klienta je možné nově povolit s doložením stručného potvrzení od např. Praktického lékaře klienta, psychiatra, psychologa. Toto potvrzení je třeba předložit v tištěné podobě při povolené návštěvě personálu.

Výjimky povoluje ředitelka Domova pro seniory a jsou jen na základě platných vládních a ministerských nařízení.

Zákaz návštěv stále trvá po dobu nouzového stavu, v případě změn Vás budeme informovat. 

O možnostech vycházek a pobytů mimo zařízení Vás budeme také informovat, čekáme na stanoviska ministerstev a vlády.

Děkujeme

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI OHLEDNĚ ZÁKAZU NÁVŠTĚV:

DESATERO NÁVŠTĚV DOPORUČOVANÉ MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_pro_navstevy.pdf/

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVAPRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ K POSTUPU NÁVŠTĚV REALIZOVANÝCH OD 5.12.2020 - 12.12.2020

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postpup+%C4%8D.+17+-+testov%C3%A1n%C3%AD%2C+n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvy.pdf/

DOPORUČENÝ POSTUP MPSV K ZÁKAZU NÁVŠTĚV

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+14_20.pdf

 VYHLEDÁNÍ ODBĚROVÝCH MÍST

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Odběrové místo Písek, tel. č. 773751644. 

Plánována je možnost provedení antigenního testu zdarma každému zájemci pravděpodobně od 18.12.2020

 Dne 30.11.2020 bylo vydané nové platné mimořádné opatření ohledně návštěv v Domovech pro seniory. Podmínky návštěv v našem domově se upravují dle tohoto nařízení a připravovaného metodického pokynu MPSV. 

 

 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-omezen%C3%AD-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-ve-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-od-5.-prosince-%C4%8D.-1264.pdf

 

 

Balíčky je opět možné přinést do domova pro seniory. Prosíme o dodržení pravidel na jednotlivých oddělení domova. Na oddělení 5.května 1372, pod vedením paní  Šárky Hrychové, můžete balíčky odevzdat personálu - zazvoněním u vchodu 5.května 1372.

Na oddělení 5.května 1510, pod vedením paní Marcely Hrůzové, můžete balíčky předat personálu přes francouzské okno denní místnosti pečovatelek od pondělí 9.11.2020. Prosíme, nechoďte k personálu přes vnitřní prostory domova, ale klepejte na okno z venku v době mezi 14:00 hod - 16:00 hod. Okno bude označeno cedulkou "pečovatelky - balíčky". Děkujeme

Velmi rádi klientům předáme dopisy, obrázky od vnoučat, fotografie od Vás. Stále je možné využít videohovory. 

Plošné testování klientů domova a personálu probíhá v pravidelném intervalu 5 dnů. Testy provádí zdravotní sestra domova. Pozitivita u klienta bude řešena individuálně i s jeho rodinou. 

 V případě přijetí nových opatření a možnosti návštěv na výjimky Vás budeme informovat.

 

Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ PŘERUŠEJEME INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVU SENIORŮ OD 21.10.2020 DO ODVOLÁNÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

 

Z preventivních důvodů dočasně zakazujeme přijímání balíčků pro klienty Domova pro seniory. 

 

V Domově pro seniory Milevsko a Odlehčovací službě Milevsko platí do odvolání od  18.10.2020 z důvodu nařízené karantény zákaz návštěv.  

Podle vývoje epidemiologické situace budou případně protiepidemickå opatření upravena. Děkujeme za pochopení

 

 

Návštěvy u klientů Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko

 Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 

V souvislosti s přijetím krizových opatřeních v oblasti sociálních služeb jsou přijata pravidla návštěv v Domově pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko se splatností od 09.10.2020.

Vláda s účinností zakazuje  u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, §50 a §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

  • Nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • Uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • Uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
  • Uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • Uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

Vítáme Vás na webových stránkách příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska.

Neohlížejme se smutně za minulostí, už se nevrátí.
Raději moudře využijme přítomnosti. To je správná cesta.

O nás

Kdo jsme - kam směřujeme - o co usilujeme?

Vizí a cílem naší organizace, Sociálních služeb Města Milevska, je zejména poskytování a rozvoj sociálních služeb v oblasti Milevska a dalších obcí, a to hlavně:

  • účelně
  • účinně
  • úsporně
  • účastně
  • a na úrovni

… činnostech zaměřených na člověka.

Děláme věci s Vámi, rozhodujeme s Vámi, pomáháme Vám realizovat kroky, které Vy považujete za důležité.

→ Etický kodex.pdf

→ Principy organizace.pdf