Mimořádné opatření

Od středy 1.dubna 2020 platí zákaz nošení balíčků klientům v pobytové sociální službě Domov pro seniory Milevsko a Odlehčovací služby Milevsko. Je možné donést svým blízkým mobilní telefon, pokud ho u sebe nemají, aby mohl být zajištěn kontakt s rodinou. 

Zároveň je možné v nutných případech zapůjčit popř. vrátit zapůjčené kompenzační pomůcky. Prosíme nejprve se spojte telefonicky prostřednictvím tel. čísel na sociální pracovnice Bc. Jarošové, Bc. Martiny Holé nebo elektronicky. Viz kontakty půjčovna kompenzačních pomůcek.

Doplnění k zajištění pomoci - nákupy

Od pátku jsme obdrželi nabídku na přípravu nákupů pro naše klienty terénní pečovatelské služby a nové zájemce o zajištění nákupů, tedy osob starších 65 let, osob zdravotně postižených, popř. osob v karanténě,  ze Supermarketu Vzor - Flop Top, kde nám nákupy připraví do igelitových tašek. Děkujeme 

Poděkování

Moc si vážíme zájmu a pomoci od všech, kteří nám přivezli, poslali šité roušky, dezinfekce. Někteří předali roušky, dezinfekce a neuvedli své jméno, poděkovaní patří VŠEM. Dopředu se omlouváme, pokud někoho opomeneme.

Děkujeme paní Baťulové, Chleborádové z Milevska, Klaudii Němečkové a její mamince, paní Stehlíkové z Nadějkova, paní Novákové D. z Branic, paní Daně Márové, paní Hance Hátlové, Jitce Hadáčkové, paní Máchové, Paní Lucii Peckové, panu Jiřímu Mlčkovskému, paní Kristlové Petře, Richtrové Lucii, Jansové Drahušce, paní Podrázské Marii, paní Bohumíře Rybákové ze Sepekova, paní Jiřině Černohorské z Rudolfova, paní Janě Sádlové a Mikotové z Milevska, ženám z Hrejkovic (Schweigerová), firmě ZVVZ Milevsko, Ženám pro Milevsko a dalším příbuzným našich klientů, studentům apod. Zároveň nesmíme zapomenout poděkovat Městskému úřadu za dodání jednorázových roušek, ale i předání šitých roušek. 

V neposlední řadě patří velký dík zaměstnancům organizace, ať již zaměstnancům terénní pečovatelské služby z Domu s pečovatelskou službou Libušina 1401, zaměstnancům Domova pro seniory, odlehčovací služby 5. května 1372 a 1510 a zaměstnancům pečovatelské služby z Domu s pečovatelskou službou 5. května 1510 a zaměstnancům z terénní pečovatelské služby z Domů s pečovatelskou službou v Kovářově, v Bernarticích, v Sepekově, v Jistebnici a v Nadějkově, kteří se zapojili do šití roušek, stříhání látek, žehlení, shánění látek a gumiček, tkalounů, předání klientům.  Společně se všem podařilo ušít dostatek roušek pro zaměstnance organizace i naše klienty, kteří potřebovali, potřebují a nebo potřebovat budou. Do šití roušek se pustili i klienti samotní. I jim patří velká pochvala za zvládání celé situace. Děkujeme za podporu a doufáme, že si brzy prohlédneme úsměvy na tvářích. 

Přejeme Vám všem klidné dny a pevné zdraví

 

NABÍDKA POMOCI

Sociální služby Města Milevska nabízí na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však po dobu trvání nouzového stavu, zabezpečení základních životních potřeb občanům starším 65 let a občanům zdravotně handicapovaným, kteří mají trvalé bydliště nebo se přechodně nacházejí na území ORP Milevsko. Jedná se zejména o nákup základních potravin, hygienických potřeb a léků.

Pokyny k objednání:

  • Objednání nákupu i obědů den předem do 11:00 hod., a to pouze telefonicky na tel. čísle: 702 133 122.
  • Velikost nákupu jen v obvyklém množství pro běžnou spotřebu, nikoliv pro tvorbu zásob. Jedná se o nákupy potřebné k zajištění nouzového přežití. Cena nákupu max. do výše 500,- Kč. Nákup se nevztahuje na zakoupení alkoholu a tabákových výrobků.
  • Nákupy budou prováděny pouze v obchodech Penny Market a Albert Milevsko (z hygienických důvodů bude nákup vložen do tašek zakoupených přímo v obchodě). 
  • Obědy budou zajištěny pouze z kuchyně ze Střední odborné školy a učiliště Milevsko do jídlonosičů organizace. Obyvatelé Milevska mohou využít i možnost objednání stravy prostřednictvím Jídlo Go (telefonní číslo 770 171 717, www.jidlogo.cz).
  • Platby za nákup a obědy budou vyúčtovávány při převzetí.

Více informací bude poskytnuto na telefonním čísle 702 133 122.

S klienty, kterým byla nařízena karanténa, budou podmínky individuálně domluveny po telefonu.

Sociální služby Města Milevska

Prosíme, informace se mohou v průběhu měnit, sledujte tento web.

Z kapacitních důvodů v současné době zajišťujeme nákupy a jejich rozvoz ve všední dny Pondělí - Středa - Pátek. Děkujeme

 

Do odvolání je ukončena služba Individuální doprava seniorů, Odborné sociální poradenství, SeniAngel, Půjčovna kompenzačních pomůcek, Doprovázení pěstounských rodin. Případné platby za tyto služby budou realizovány po ukončení celostátní karantény. V nejakutnějších případech prosím volejte na telefonní čísla sociálních pracovnic jednotlivých služeb. 

Děkujeme 

 

Další dotazy budou zodpovězeny na telefonním čísle 702 133 122.

Omlouváme se, z důvodu zákazu návštěv na Domově pro seniory Milevsko, se uzavírá pro návštěvníky bazén od soboty 13.03.2020. Zákaz platí do odvolání. Zároveň dochází k uzavření kadeřnictví, které je v budově domova. Děkujeme za pochopení

Mimořádné opatření

Od úterý 10.března platí zákaz nàvštěv v pobytové sociální službě Domov pro seniory Milevsko a Odlehčovací služby Milevsko. Reflektujeme tím na dnešní (9.3.2020) nařízení Bezpečnostní rady stàtu. Výjimka je možná na povolení ředitelky. Zákaz návštěv se netýká obyvatel (nájemců) bytů v domech s pečovatelskou službou, tj.

Milevsko 5. Května 1510

Milevsko Libušina 1401

Bernartice ul. Týnská

Sepekov

Kovářov

Jistebnice

Nadějkov

Děkujeme za pochopení

Mgr. Marie Jarošová

 

Vítáme Vás na webových stránkách příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska.

Neohlížejme se smutně za minulostí, už se nevrátí.
Raději moudře využijme přítomnosti. To je správná cesta.

O nás

Kdo jsme - kam směřujeme - o co usilujeme?

Vizí a cílem naší organizace, Sociálních služeb Města Milevska, je zejména poskytování a rozvoj sociálních služeb v oblasti Milevska a dalších obcí, a to hlavně:

  • účelně
  • účinně
  • úsporně
  • účastně
  • a na úrovni

… činnostech zaměřených na člověka.

Děláme věci s Vámi, rozhodujeme s Vámi, pomáháme Vám realizovat kroky, které Vy považujete za důležité.

→ Etický kodex.pdf

→ Principy organizace.pdf