Balíčky je opět možné přinést do domova pro seniory. Prosíme o dodržení pravidel na jednotlivých oddělení domova. Na oddělení 5.května 1372, pod vedením paní  Šárky Hrychové, můžete balíčky odevzdat personálu - zazvoněním u vchodu 5.května 1372.

Na oddělení 5.května 1510, pod vedením paní Marcely Hrůzové, můžete balíčky předat personálu přes francouzské okno denní místnosti pečovatelek od pondělí 9.11.2020. Prosíme, nechoďte k personálu přes vnitřní prostory domova, ale klepejte na okno z venku v době mezi 14:00 hod - 16:00 hod. Okno bude označeno cedulkou "pečovatelky - balíčky". Děkujeme

Velmi rádi klientům předáme dopisy, obrázky od vnoučat, fotografie od Vás. Stále je možné využít videohovory. 

Plošné testování klientů domova a personálu proběhne pravděpodobně v týdnu od 9.11.2020, až po dodání testů. Testy provede zdravotní sestra domova. Pozitivita u klienta bude řešena individuálně s jeho rodinou. 

 V případě přijetí nových opatření a možnosti návštěv na výjimky Vás budeme informovat.

 

Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ PŘERUŠEJEME INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVU SENIORŮ OD 21.10.2020 DO ODVOLÁNÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

 

Z preventivních důvodů dočasně zakazujeme přijímání balíčků pro klienty Domova pro seniory. 

 

V Domově pro seniory Milevsko a Odlehčovací službě Milevsko platí do odvolání od  18.10.2020 z důvodu nařízené karantény zákaz návštěv.  

Podle vývoje epidemiologické situace budou případně protiepidemickå opatření upravena. Děkujeme za pochopení

 

 

Návštěvy u klientů Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko

 Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 

V souvislosti s přijetím krizových opatřeních v oblasti sociálních služeb jsou přijata pravidla návštěv v Domově pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko se splatností od 09.10.2020.

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje v bodě 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, §50 a §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

  • Nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • Uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • Uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
  • Uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • Uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

Vítáme Vás na webových stránkách příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska.

Neohlížejme se smutně za minulostí, už se nevrátí.
Raději moudře využijme přítomnosti. To je správná cesta.

O nás

Kdo jsme - kam směřujeme - o co usilujeme?

Vizí a cílem naší organizace, Sociálních služeb Města Milevska, je zejména poskytování a rozvoj sociálních služeb v oblasti Milevska a dalších obcí, a to hlavně:

  • účelně
  • účinně
  • úsporně
  • účastně
  • a na úrovni

… činnostech zaměřených na člověka.

Děláme věci s Vámi, rozhodujeme s Vámi, pomáháme Vám realizovat kroky, které Vy považujete za důležité.

→ Etický kodex.pdf

→ Principy organizace.pdf