AKTUALITY


Návštěvy na výjimku u klientů Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko od 05.12.2020 – 12.12.2020, popř. do konce nouzového stavu dle rozhodnutí vlády

V souvislosti s plánem rozvolnění opatřeních přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb a přijatých Mimořádných opatření a metodických pokynů MPSV jsou přijata nová pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory a Odlehčovací službě Milevsko na výjimky dle platného Mimořádného opatření se splatností od 05.12.2020.

Ředitelka organizace může s ohledem na provozní možnosti domova možnost návštěv omezit, popř. povolit návštěvy na níže popsané výjimky. Pravidla pro průběh jsou stanoveny tímto pokynem, s nímž jsou seznámeni zaměstnanci, klienti a jejich rodinní příslušníci prostřednictvím zasláním SMS, e-mailem nebo telefonicky, informace jsou zveřejněny na webových stránkách domova a na informačních nástěnkách domova.

Jakýkoliv kontakt mezi klientem domova a příchozí návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem tak, aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19. Počet návštěv v domově je nutné koordinovat dle počtu příchozích a způsobem odpovídajícím prostoru, kde k návštěvě dochází.

Možnosti návštěv na výjimku:

 • Bez testu – dosud platné výjimky, tj. opatrovník klienta; klient zdravotně postižený; nezletilý klient; klient v terminálním stádiu onemocnění
 • Bez testu, ale s potvrzením od ošetřujícího lékaře klienta – z důvodu, že to vyžaduje jeho psychický stav či sociální izolace. Nutno doložit písemným potvrzením od praktického lékaře, psychiatra nebo psychologa.
 • S negativním testem do 48 hodin – doložením min. sms od hygieny, odběrového místa nebo dokladem od lékaře, buď negativní PCR test, postačí antigenní test.
 • Prodělané onemocnění COVID-19 - nejpozději do 90 dnů od potvrzení, nutno doložit min. sms nebo dokladem od lékaře, hygieny apod.

V našem zařízení nebude možné nechat se otestovat, a to z personálních a kapacitních důvodu. Testy si musí návštěvy zařídit např. na odběrových místech v Táboře, Písku.

Postup návštěv na pobytové službě od 05.12.2020:

 • Návštěvy musí mít respirátor min. tř. FFP 2 a KN 95 bez výdechového ventilu a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce.
 • Návštěva musí mít svůj ochranný plášť, rukavice.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěva je možná pouze 1x za 7 dní
 • Návštěvní doba je stanovena od PO – NE od 13:00 hod – 16:00 hod.
 • Doba návštěvy do 30 min.
 • Doložení o neg. testu, o prodělaném onemocnění Covid-19, potvrzení o psychickém stavu, či sociální izolaci.
 • Návštěvu je nutné nahlásit předem zaměstnancům domova, nejlépe na telefonu:

Domov pro seniory 1510 – tel.: 382 505 253

Domov pro seniory 1372 – tel.: 382 505 255

Je nutné předem nahlásit čas návštěvy a tento čas pak dodržet.

 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech dle vyjmenovaných výjimek v Mimořádném opatření vlády z 30. 11. 2020.
 • Každá návštěva je dotázána na příznaky respiračního onemocnění (symptomy koronavirové nákazy), návštěvě je změřena teplota bezkontaktním teploměrem a návštěva vyplní knihu návštěv včetně čestného prohlášení a doložení potřebných dokladů pro umožnění návštěvy na výjimku.
 • Před zahájením návštěvy musí příchozí kontaktovat zaměstnance domova, aby došlo ke změření teploty, mohl provést zápis knihy návštěv a podepsat čestné prohlášení.
 • Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, není návštěva umožněna.
 • Tento postup platí i pro návštěvu ve venkovních prostorách domova. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní za ně knihu návštěv jejich zákonný zástupce nebo opatrovník.
 • Za příznivého počasí, je vhodné realizovat návštěvy ve venkovních prostorech domova - zahrada, společná terasa apod. Jinak návštěva probíhá v jednolůžkových pokojích anebo k tomuto účelu vyčleněné místnosti: např. společenská místnost, jídelna, chodba.
 • Při návštěvě na dvoulůžkovém pokoji budou použity zástěny tak, aby byla návštěva oddělena od lůžka spolubydlícího nebo dodržení 2 metrových odstupů.
 • Platí doporučení dodržování odstupů minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 • Po ukončení návštěvy bude zaměstnanci domova provedena prostředkem s virucidním účinkem dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání návštěvní místnosti nebo pokoje.
 • Pobyt klienta mimo areál domova (např. návštěvy u rodiny) – tato možnost je stále v jednání, čekáme na rozhodnutí vlády, ministerstva.

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Milevsko jsou nastavena tak, aby splňovala Mimořádná opatření vlády. Pravidla mohou být průběžně aktualizována. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách organizace, informačních nástěnkách nebo jsou rozesílány kontaktním osobám klientů prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

Zpracovala:

Holá Martina, sociální pracovnice

Schválila:

Mgr. Marie Jarošová

ředitelka

Sociální služby Města Milevska

Strom splněných přání 2020

strom.jpg



Výročník 2019

Na sklonku letošního, dosti hektického, roku Vám vkládáme výročník za rok 2019. V předchozích letech míváme připravený výročník nejpozději do dubna. Omlouváme se, ale v letošním roce trvalo delší dobu než byl graficky dán výročník 2019 dohromady. Na první pohled bude ten příští výročník o dost kratší, protože různá opatření nám zamezila řadu akcí. To nevadí, přesto ho sepíšeme. Výročník 2019 pdf.pdf



Dočasné omezení provozu rehabilitačního bazénu

Od 23.9.2020 do odvolání je uzavřen bazén z důvodu technické závady.



Návštěvy u klientů DS a OS Milevsko od 09.10.2020 - 25.10.2020

 

Postup návštěv na pobytové službě si prosím přečtěte v odkazu Domov pro seniory nebo v odkazu Odlehčovací služba vlevo.

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Milevsko jsou nastavena tak, aby splňovala Mimořádná opatření  a Usnesení vlády. Pravidla mohou být průběžně aktualizována. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách organizace, informačních nástěnkách nebo jsou rozesílány kontaktním osobám klientů prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

Balíček pro své blízké do Domova pro seniory bez omezení.

Děkujeme za pochopení a dodržení pravidel.



Vážené rodiny našich klientů domova pro seniory a odlehčovací služby

Vážené rodiny našich klientů domova pro seniory a odlehčovací služby,

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše klienty, stejně jako pro Vás, jejich blízké, kdy všem chybí tolik potřebné osobní setkání.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“.

Díky tomuto projektu jsme získali dar, a tak můžeme vám i vašim blízkým nabídnout využití audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhuje naše SOCIÁLNÍ PRACOVNICE a je dostupný v pracovní dny denně od 10:00 do 14:00 hod /PŘÍPADNĚ V JINOU DOBU NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍ DOHODY se sociální pracovnicí/. VŽDY JE ZAPOTŘEBÍ DOMLUVIT SI HOVOR INDIVIDUÁLNĚ SE SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ, ABY NEDOŠLO K PŘEKRYTÍ HOVORŮ.

Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download).

Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit pouze prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je

+ 420 775 899 861

Naše sociální pracovnice po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět.

Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 min.

Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.

Zároveň bychom Vám rádi opět umožnili předání drobných balíčků Vašim blízkým. Balíčky je možné přinést v domluvený pracovní den, a to pouze v pondělí mezi 10:00 hod a 14:30 hod. prostřednictvím sociální pracovnici. Pohledy, dopisy a přání svým blízkým můžete zasílat poštou nebo i e-mailem. Prosíme o respektování pravidel, všichni doufáme v příznivou situaci a k uvolnění nařízení týkající se seniorů.

Děkujeme za spolupráci, pochopení.

S pozdravem

Mgr. Marie Jarošová, ředitelka



Poděkování

Poděkování

Moc si vážíme zájmu a pomoci od všech, kteří nám přivezli, poslali šité roušky, dezinfekce. Někteří předali roušky, dezinfekce a neuvedli své jméno, poděkovaní patří VŠEM. Dopředu se omlouváme, pokud někoho opomeneme.

Děkujeme paní Baťulové, Chleborádové z Milevska, Klaudii Němečkové a její mamince, paní Stehlíkové z Nadějkova, paní Novákové D. z Branic, paní Daně Márové, paní Hance Hátlové, Lence Jakešové, Šárce Bursíkové, paní Veverkové, paní Hejdukové, Jitce Hadáčkové, paní Máchové, Paní Lucii Peckové, panu Jiřímu Mlčkovskému, paní Kristlové Petře, Richtrové Lucii, Jansové Drahušce, paní Podrázské Marii, paní Bohumíře Rybákové ze Sepekova, paní Jiřině Černohorské z Rudolfova, paní Janě Sádlové a Mikotové z Milevska, ženám z Hrejkovic (Schweigerová), firmě ZVVZ Milevsko, studentce Štěpánce ze Sudoměřic u Tábora, Ženám pro Milevsko, dobrovolným hasičkám, firmě Multitone cz, MŠ Kytička Milevsko, panu Hadrbolcovi a dalším příbuzným našich klientů, studentům apod. Zároveň nesmíme zapomenout poděkovat Městskému úřadu za dodání jednorázových roušek, ale i předání šitých roušek. 

V neposlední řadě patří velký dík zaměstnancům organizace, ať již zaměstnancům terénní pečovatelské služby z Domu s pečovatelskou službou Libušina 1401, zaměstnancům Domova pro seniory, odlehčovací služby 5. května 1372 a 1510 a zaměstnancům pečovatelské služby z Domu s pečovatelskou službou 5. května 1510 a zaměstnancům z terénní pečovatelské služby z Domů s pečovatelskou službou v Kovářově, v Bernarticích, v Sepekově, v Jistebnici a v Nadějkově, kteří se zapojili do šití roušek, stříhání látek, žehlení, shánění látek a gumiček, tkalounů, předání klientům.  Společně se všem podařilo ušít dostatek roušek pro zaměstnance organizace i naše klienty, kteří potřebovali, potřebují a nebo potřebovat budou. Do šití roušek se pustili i klienti samotní. I jim patří velká pochvala za zvládání celé situace. Děkujeme za podporu a doufáme, že si brzy prohlédneme úsměvy na tvářích. 

Přejeme Vám všem klidné dny a pevné zdraví

 ___________________________________________________________________________________________________________



Psí agility

Vzhledem k hezkému počasí se mohla uskutečnit akce s pejsky ve venkovních prostorách naší zahrady. V našem domově jsme mohli s velkou radostí přivítat tři krásné a poslušné pejsky se svými trenérkami, které pro nás připravili velmi milé vystoupení s ukázkami psích kousků a různých triků. Agility je sport pro pejsky, při kterépes 4 (1).jpgm překonávají různé překážky v připravené dráze. Ukázali nám slalom, panáčkování, chůzi po zadních, přeskoky. Vystoupení bylo pro naše klienty DS a obyvatele DPS velmi příjemným pohlazením po duši. Domnívám se, že nebylo určitě posledním a všichni se moc těšíme na jejich další návštěvu. 

 

pes 4 (2).jpg    pes 7.jpg

 

pes 6 (2).jpg    pes 6 (1).jpg    pes 2 (2).jpg pes 2 (1).jpg