AKTUALITY


 

Postup návštěv na pobytové službě od 15.11.2021:

 • Návštěvy musí mít respirátor min. tř. FFP 2 a KN 95 bez výdechového ventilu a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce. Děti od 2 - 15 let mohou mít jiné zakrytí úst a nosu. 
 • Návštěvní doba je stanovena od PO – NE od 13:00 hod – 17:00 hod.
 • Dobu návštěvy neomezujeme, ale děkujeme za dodržování pravidel
 • Doložení o neg. PCR testu, ne starším než 72 hodin; o neg. POC antigenním testu, ne starším než 24 hod; potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19, nejpozději do 180 dnů; certifikát o očkování - návštěva je možná bez testu po 14 dnech po závěrečné dávce očkování u dvoudávkového systému; po jedné dávce očkování v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, 
 • Potvrzení o provedeném testu: z odběrového místa; v zaslané sms; potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o samotestu u zaměstnavatele; provedení na místě rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování
 • Potvrzení o očkování a certifikát je možné stáhnout v případě, že jste zadali mobilní číslo při registraci na webu: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlasen
 • Návštěvu již není nutné nahlásit předem zaměstnancům domova.

 Mimořádné opatření ze dne 11.11.2021 plné znění:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-podminky-navstev-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-15.-11.-2021.pdf

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Zmena-mimoradnych-opatreni-v-nichz-se-stanovi-ockovani-jako-vyjimka-z-nekterych-povinnosti-s-ucinnosti-od-9-7-2021.pdf

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#socialni_oblast

 

 

 • Každá návštěva je dotázána na příznaky respiračního onemocnění (symptomy koronavirové nákazy), návštěvě je změřena teplota bezkontaktním teploměrem a návštěva vyplní knihu návštěv včetně čestného prohlášení a doložení potřebných dokladů pro umožnění návštěvy.
 • Před zahájením návštěvy musí příchozí kontaktovat zaměstnance domova, aby došlo ke změření teploty, mohl provést zápis knihy návštěv a podepsat čestné prohlášení.
 • Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, není návštěva umožněna.
 • Tento postup platí i pro návštěvu ve venkovních prostorách domova. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní za ně knihu návštěv jejich zákonný zástupce nebo opatrovník.
 • Za příznivého počasí, je vhodné realizovat návštěvy ve venkovních prostorech domova - zahrada, společná terasa apod. Jinak návštěva probíhá v jednolůžkových pokojích anebo k tomuto účelu vyčleněné místnosti: např. společenská místnost, jídelna, chodba.
 • Při návštěvě na dvoulůžkovém pokoji budou použity zástěny tak, aby byla návštěva oddělena od lůžka spolubydlícího nebo dodržení 2 metrových odstupů.
 • Platí doporučení dodržování odstupů minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 • Po ukončení návštěvy bude zaměstnanci domova provedena prostředkem s virucidním účinkem dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání návštěvní místnosti nebo pokoje.
 • Pobyt klienta mimo areál domova (např. návštěvy u rodiny, vycházky mimo areál) – klienti po ukončené vakcinaci nemusí do izolace, nejsou jim prováděny testy po návratu. Klienti, kteří nemají ukončené očkování, již nemusí po návratu nemusí do izolace.

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Milevsko jsou nastavena tak, aby splňovala Mimořádná opatření vlády. Pravidla mohou být průběžně aktualizována. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách organizace, informačních nástěnkách nebo jsou rozesílány kontaktním osobám klientů prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

Zpracovala:

Aktualizováno 11.11.2021

Holá Martina, sociální pracovnice

Schválila:

Mgr. Marie Jarošová

ředitelka

Sociální služby Města Milevska

Koncert ZUŠ

Datum konání: 24. 11. 2021

Koncert ZUŠ v DPS Libušina 1401, klubovna přízemíPomoc Pánovu

V minulých dnech, po událostech souvisejících s tornádem, které se prohnalo přes jižní Moravu a poničilo obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku, Moravskou Novou Ves a Hrušky na Břeclavsku, značné škody napáchal i v hodonínské části Pánov, jste se na naši organizaci obraceli s tím, že byste chtěli přispět finanční částkou určenou na obnovu obcí a ulehčit tak jejich občanům v jejich nelehké životní situaci.   

Tímto Vám chceme poděkovat za vaši podporu a pomoc lidem, kteří ji opravdu potřebují a bez pomoci ostatních by svou situaci často nedokázali sami vyřešit. Je nesmírně krásné, že z toho mála, co máte, jste přispěli dobrovolnou finanční částkou. Do sbírky se zapojili klienti Domů s pečovatelskou službou, jmenovitě z DPS Milevsko 1510, Milevsko 1401, Bernartic, Sepekova, Kovářova, Jistebnice, Nadějkova a také klienti Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko. Společně se zaměstnanci Sociálních služeb Města Milevska se podařila nashromáždit částka v celkové výši 45.000,- Kč, ta byla vložena na transparentní účet obce Hodonín – sbírka pro Pánov. Pánov je malá osada, kde se tornádo zastavilo, osadu takřka zničilo a vyžádalo si i dvě oběti.    Strom splněných přání 2020

strom.jpgVýročník 2019

Na sklonku letošního, dosti hektického, roku Vám vkládáme výročník za rok 2019. V předchozích letech míváme připravený výročník nejpozději do dubna. Omlouváme se, ale v letošním roce trvalo delší dobu než byl graficky dán výročník 2019 dohromady. Na první pohled bude ten příští výročník o dost kratší, protože různá opatření nám zamezila řadu akcí. To nevadí, přesto ho sepíšeme. Výročník 2019 pdf.pdfDočasné omezení provozu rehabilitačního bazénu

Od 23.9.2020 do odvolání je uzavřen bazén z důvodu technické závady.Návštěvy u klientů DS a OS Milevsko od 09.10.2020 - 25.10.2020

 

Postup návštěv na pobytové službě si prosím přečtěte v odkazu Domov pro seniory nebo v odkazu Odlehčovací služba vlevo.

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Milevsko jsou nastavena tak, aby splňovala Mimořádná opatření  a Usnesení vlády. Pravidla mohou být průběžně aktualizována. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách organizace, informačních nástěnkách nebo jsou rozesílány kontaktním osobám klientů prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

Balíček pro své blízké do Domova pro seniory bez omezení.

Děkujeme za pochopení a dodržení pravidel.Vážené rodiny našich klientů domova pro seniory a odlehčovací služby

Vážené rodiny našich klientů domova pro seniory a odlehčovací služby,

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše klienty, stejně jako pro Vás, jejich blízké, kdy všem chybí tolik potřebné osobní setkání.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“.

Díky tomuto projektu jsme získali dar, a tak můžeme vám i vašim blízkým nabídnout využití audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhuje naše SOCIÁLNÍ PRACOVNICE a je dostupný v pracovní dny denně od 10:00 do 14:00 hod /PŘÍPADNĚ V JINOU DOBU NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍ DOHODY se sociální pracovnicí/. VŽDY JE ZAPOTŘEBÍ DOMLUVIT SI HOVOR INDIVIDUÁLNĚ SE SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ, ABY NEDOŠLO K PŘEKRYTÍ HOVORŮ.

Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download).

Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit pouze prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je

+ 420 775 899 861

Naše sociální pracovnice po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět.

Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 min.

Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.

Zároveň bychom Vám rádi opět umožnili předání drobných balíčků Vašim blízkým. Balíčky je možné přinést v domluvený pracovní den, a to pouze v pondělí mezi 10:00 hod a 14:30 hod. prostřednictvím sociální pracovnici. Pohledy, dopisy a přání svým blízkým můžete zasílat poštou nebo i e-mailem. Prosíme o respektování pravidel, všichni doufáme v příznivou situaci a k uvolnění nařízení týkající se seniorů.

Děkujeme za spolupráci, pochopení.

S pozdravem

Mgr. Marie Jarošová, ředitelkaPoděkování

Poděkování

Moc si vážíme zájmu a pomoci od všech, kteří nám přivezli, poslali šité roušky, dezinfekce. Někteří předali roušky, dezinfekce a neuvedli své jméno, poděkovaní patří VŠEM. Dopředu se omlouváme, pokud někoho opomeneme.

Děkujeme paní Baťulové, Chleborádové z Milevska, Klaudii Němečkové a její mamince, paní Stehlíkové z Nadějkova, paní Novákové D. z Branic, paní Daně Márové, paní Hance Hátlové, Lence Jakešové, Šárce Bursíkové, paní Veverkové, paní Hejdukové, Jitce Hadáčkové, paní Máchové, Paní Lucii Peckové, panu Jiřímu Mlčkovskému, paní Kristlové Petře, Richtrové Lucii, Jansové Drahušce, paní Podrázské Marii, paní Bohumíře Rybákové ze Sepekova, paní Jiřině Černohorské z Rudolfova, paní Janě Sádlové a Mikotové z Milevska, ženám z Hrejkovic (Schweigerová), firmě ZVVZ Milevsko, studentce Štěpánce ze Sudoměřic u Tábora, Ženám pro Milevsko, dobrovolným hasičkám, firmě Multitone cz, MŠ Kytička Milevsko, panu Hadrbolcovi a dalším příbuzným našich klientů, studentům apod. Zároveň nesmíme zapomenout poděkovat Městskému úřadu za dodání jednorázových roušek, ale i předání šitých roušek. 

V neposlední řadě patří velký dík zaměstnancům organizace, ať již zaměstnancům terénní pečovatelské služby z Domu s pečovatelskou službou Libušina 1401, zaměstnancům Domova pro seniory, odlehčovací služby 5. května 1372 a 1510 a zaměstnancům pečovatelské služby z Domu s pečovatelskou službou 5. května 1510 a zaměstnancům z terénní pečovatelské služby z Domů s pečovatelskou službou v Kovářově, v Bernarticích, v Sepekově, v Jistebnici a v Nadějkově, kteří se zapojili do šití roušek, stříhání látek, žehlení, shánění látek a gumiček, tkalounů, předání klientům.  Společně se všem podařilo ušít dostatek roušek pro zaměstnance organizace i naše klienty, kteří potřebovali, potřebují a nebo potřebovat budou. Do šití roušek se pustili i klienti samotní. I jim patří velká pochvala za zvládání celé situace. Děkujeme za podporu a doufáme, že si brzy prohlédneme úsměvy na tvářích. 

Přejeme Vám všem klidné dny a pevné zdraví

 ___________________________________________________________________________________________________________Psí agility

Vzhledem k hezkému počasí se mohla uskutečnit akce s pejsky ve venkovních prostorách naší zahrady. V našem domově jsme mohli s velkou radostí přivítat tři krásné a poslušné pejsky se svými trenérkami, které pro nás připravili velmi milé vystoupení s ukázkami psích kousků a různých triků. Agility je sport pro pejsky, při kterépes 4 (1).jpgm překonávají různé překážky v připravené dráze. Ukázali nám slalom, panáčkování, chůzi po zadních, přeskoky. Vystoupení bylo pro naše klienty DS a obyvatele DPS velmi příjemným pohlazením po duši. Domnívám se, že nebylo určitě posledním a všichni se moc těšíme na jejich další návštěvu. 

 

pes 4 (2).jpg    pes 7.jpg

 

pes 6 (2).jpg    pes 6 (1).jpg    pes 2 (2).jpg pes 2 (1).jpg