AKTUALITY


Co se dělo v roce 2018 v domově pro seniory?

Prohlédněte si náš výročník, ve kterém Vám představíme události roku 2018.

Výročník 2018.pdf

Kovářovan v DPS ul. Libušina 1401

Datum konání: 19. 5. 2007

Dne 25.5. 2007 ve 14,00 hod v jídelně DPS v Libušině ulici se uskuteční vystoupení folklorního souboru "Kovářovan" v rámci Folklorního festivalu. Všechny Vás srdečně zveme. Kovářovan a Sociální služby Města MilevskaGrantový program

Datum konání: 19. 5. 2007

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením
č. 115/2007/ZK ze dne 17.4.2007 o přidělení grantu,
ve výši 200 000 Kč, organizaci Sociální služby Města Milevska.
Grantový program je určen na podporu projektu "Odlehčovací služby pro zdravotně postižné". Finanční prostředky budou použity na úhradu mzdových nákladů pracovníků zajišťujících tyto služby v rámci organizace.

Odlehčovací služba je forma krátkodobé pobytové sociální služby. Je určena klientům, kterým péči poskytují členové rodiny.
Účelem této služby je umožnit rodinným příslušníkům nezbytný odpočinek, případně zajistit potřebnou pomoc
v případě nemoci, apod.Pořad pro seniory

Datum konání: 10. 4. 2007

Ve čtvrtek 10.května 2007 pořádáme ke svátku maminek pořad s harmonikou pro seniory.
Zveme Vás:
V 9.00 hodin - DPS Libušina 1401, Milevsko - klubovna nebo
v 10.30 hodin - DPS 5.května 1510, Milevsko - jídelna
Vstupné 20,- Kč.Nově vytvořené WWW stránky

Datum konání: 1. 3. 2007

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás upozornili na nově zřízené webové stránky Sociální služby Města Milevska. Tyto stránky jsou dostupné od 1.3.2007 na adrese
http://www.socsluzbymilevsko.cz