fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Hlavní > Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Krátkodobá pobytová služba, s délkou pobytu cca tři měsíce, určená pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je péče povětšinou zajištěna v přirozeném sociálním prostředí - doma, rodinnými příslušníky nebo jinou pečující osobou.

Služba je formou pomoci rodinám, které zajišťují trvalou péči o člena rodiny a dočasně potřebují péči zajistit jiným způsobem.

Po případě je možné tuto službu využít jako dočasný pobyt pro klienta před zahájením poskytování sociální služby v domově pro seniory - jako forma pobytu tzv. ,,na zkoušku", před rozhodnutím pro trvalý pobyt.


Poslání

Poskytovat časově omezené pobytové sociální služby seniorům a zdravotně postiženým, kterým zajišťuje podporu a péči v plném rozsahu rodina, pokud po přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit.

Poskytovat podporu a pomoc, seniorům, kteří žijí ve vlastní domácnosti za pomoci rodiny nebo terénní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují z důvodu například: 

 • náhlého zhoršení zdravotního stavu
 • rekonvalescence po propuštění z lůžkového oddělení
 • zajištění poskytování služby v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči 

Vytvářet pro klienty místo, které bude motivovat k aktivitě, k udržení nebo obnovení soběstačnosti a nebude zvyšovat prohlubování závislosti na poskytované službě.

→ Veřejný_závazek_-_Odlehčovací_služba_-_domov_pro_seniory_Milevsko.pdf 

Principy_(zásady)_poskytování_sociálních_služeb_v_organizaci_Sociální_služby_města_Milevska.pdf                  


Základní činnosti

základní činnosti při poskytování odlehčovací služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • poskytnutí ubytování (cca na 3 měsíce)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnost
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • aktivizační činnosti

Kontakty

 

 

 

 • pracovna zaměstnanců OS 1510:  POUZE MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO +420 720 068 675

Výše úhrad

Výše úhrad za pobyt a stravu - Odlehčovací služby domova pro seniory Milevsko, platné od 1. 1. 2024                                   

 
 
maximální úhrada (vyhláška č. 505/2006 Sb.)
 
dvoulůžkový pokoj
 
Pobyt
 
305 Kč
 
305 Kč
 
Strava
 
255 Kč
 
2355 Kč
 
Celkem za 1 den
 
560 Kč
 
560 Kč
 
Celkem za 28 dnů
Celkem za 29 dnů
Celkem za 30 dnů
Celkem za 31 dnů
 
15 680 Kč
 
16 240 Kč
 
16 800 Kč
 
17 360 Kč
 
 
15 680 Kč
 
16 240 Kč
 
16 800 Kč
 
 17 360 Kč 

Výše úhrad za péči o klienta - Odlehčovací služby domova pro seniory Milevsko, platná od 1.1.2023

Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb je vypočtena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů (pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti).

 1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hod měsíčně,
 2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně. Netrvá-li, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Úhrada za péči o vlastní osobu je vypočtena dle skutečně poskytnutých kalendářních dnů v měsíci. Počet hodin denní péče je stanoven na základě posouzení schopností klienta dle základních životních potřeb. Jedná se o vyhodnocení potřebného rozsahu zajištění péče v průběhu 24 hodin. Více informací Vám sdělí sociální pracovnice Martina Holá.

 


Formuláře ke stažení

→ Žádost OS 2018.pdf

→ Žádost OS 2018.docx

→ Vyjádření lékaře.pdf

→ doporučený seznam věcí do DS,OS aktuální.pdf

Uzavírání smlouvy OS,DS - postup.pdf

V případě, že se rozhodnete podat žádost o poskytování pobytové sociální služby - odlehčovací služba domova pro seniory Milevsko. Vyplňte žádost a požádejte o vyplnění části "Vyjádření lékaře" svého registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, pokud žádost podáváte z lůžkového zařízení nemocnice.

Žádost zašlete nebo osobně přineste na adresu:

Sociální služby města Milevska
5. května 1510
399 01 Milevsko 

Na základě doručené žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovnice, která s Vámi dohodne další postup a také dostanete písemnou odpověď na Vaši žádost.

Vzor smlouvy o poskytování odlehčovací služby je zájemci o službu k dispozici v průběhu jednání se sociální pracovnicí.
 

Příručka pro pečující osobu:

https://www.vozka.org/userdata/articles/93/prirucka---jak-na-peci-o-blizkeho-cloveka-doma.pdf