Domy s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou nájemními domy, kde nájemci žijí ve svých bytech a v případě potřeby mohou využít dostupnosti pečovatelské služby.

Kvalifikovaní zaměstnanci poskytují nasmlouvanou podporu obyvatelům bytů dle společné domluvy v předem dohodnutém čase. Obyvatelé si sami určují rozsah a četnost poskytované podpory ve vlastní domácnosti.

Domy

Milevsko | DPS Libušina 1401

 • vedoucí pečovatelské služby • telefon: 382 522 394
 • pracovna pečovatelek • telefon: 382 521 558

Milevsko | DPS 5. května 1510 

 • sociální pracovnice • telefon: 382 505 250
 • pracovna pečovatelek, vedoucí pracoviště • telefon: 382 505 211 (1.patro)

Přidělování nájemních bytů v domech s pečovatelskou službou v Milevsku, se řídí pravidly schválenými Radou Města Milevska.

Přidělování nájemních bytů v domech s pečovatelskou službou a v domech s chráněnými byty (nacházející se ve výše uvedených obcí)  je plně v kompetenci a na rozhodnutí vedení obce, která je majitelem domu.

Bernartice | DPS Bechyňská 186

 • telefon: 725 569 331

Sepekov | DPS Sepekov 426        

 • telefon: 382 200 220

Kovářov | DPS Kovářov 107

 • telefon: 604 792 114

Jistebnice | DPS Milevská 155

 • telefon:  722 670 753 

Nadějkov | DPS nám. P. Chocholouška 17

 • telefon: 604 300 139

Pečovatelská služba je určena seniorům, zdravotně postiženým občanům a osobám s chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti, zajistit další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby nebo jinou osobní podporu, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Služby jsou poskytovány ve vlastních domácnostech klientů, v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ve středisku osobní hygieny (SOH).

Představuje pomoc, která seniorům a osobám se zdravotním postižením umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního bytu.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány v základním rozsahu těchto úkonů:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ke stažení

přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Milevsku.pdf