fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Doplňkové > Doprovázení pěstounských rodin

Doprovázení pěstounských rodin

Sociální služby Města Milevska nabízí pomoc a podporu pěstounským rodinám a jejich dětem při
utváření fungující náhradní rodiny a zajištění zdravého vývoje dítěte.

Poslání SSMM jako pověřené osoby

Posláním organizace SSMM v oblasti pěstounské péče je doprovázení pěstounů a podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči, a to poskytovánín podpory náhradní rodině. Náhradní rodina je vnímána jako vhodné místo pro vývoj tohoto dítěte a naplňování jeho potřeb.

Cíl poskytované služby

Hlavním cílem je prostřednictvím služeb a aktivit podporovat pěstouny v utváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče.  

Podpora pěstounů v oblasti:

 • péče o zdraví a výchovu svěřeného dítěte
 • zjišťování potřeb svěřeného dítěte, porozumění těmto potřebám a jejich naplňování
 • vytváření a posilování vztahu k svěřenému dítěti
 • obtížných situací vzniklých v souvislosti s jejich pěstounstvím
 • naplňování Individuálního plánu ochrany dítěte
 • mapování jejich vlastních vzdělávacích potřeb
 • spolupráce s dalšími subjekty (např. OSPOD, školy, odborníci – psycholog, právník…)

Podpora svěřeného dítěte v oblasti:

 • mapování aktuální spokojenosti, zjišťování potřeb a míry jejich naplňování
 • sdílení vlastních myšlenek, pocitů, přání či nejistot
 • vytváření vhodných sociálních vazeb uvnitř i vně pěstounské rodiny
 • budování vlastní identity (vlastního sebeuvědomění – kdo jsem, odkud pocházím, kam jdu), vyrovnávání se se svou historií a zachování či rozvoje jeho původních rodinných vazeb

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby v evidenci a pěstounské rodiny, které mají s organizací SSMM uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, tzn. osoby pečující a jim děti svěřené, dále děti, které nás samy o pomoc požádají, osoby blízké dítěti (biologičtí rodiče) a poručníci a děti v poručnické péči. Všechny tyto osoby se nachází v lokalitě pověření, tj. ORP Milevsko.

Zásady činnosti

Při výkonu doprovázení se řídíme následujícími zásadami:

 • zájmem dítěte - zájem dítěte je na předním místě, je vnímán jako důležitá hodnota pro spolupráci
 • rovností - nabízíme podporu všem pěstounským rodinám, které si SSMM zvolí za doprovázející organizaci bez ohledu na jejich vyznání, etnickou či politickou příslušnost, sociální statut či národnost
 • profesionalitou - řídíme se platnými vnitřními metodikami a pravidly. Snažíme se své znalosti prohlubovat pomocí pravidelných odborných školení
 • ochranou práv doprovázených rodin a svěřených dětí - dbáme na respektování soukromí a ochranu osobních údajů doprovázených rodin

Časová a místní dostupnost pro zajištění spolupráce a konzultací:

Přímo v domácím prostředí pěstounské rodiny nebo…

 • v kanceláři v Domě s pečovatelskou službou, Libušina 1401, Milevsko
 • v kanceláři Odborného sociálního poradenství, 5. května 1510, Milevsko
 • v pracovní dny 8.00 - 12.00 hodin (příp. v jiný čas po předchozí individuální dohodě)

 


Kontakty

Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí sociální pracovnice
Telefon: +420 773 939 293
e-mail: vedoucips@socsluzbymilevsko.cz

Bc. Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice
Telefon: +420 607 674 138
e-mail: hruzova.jaroslava@socsluzbymilevsko.cz

 Bc. Tereza Němcová, sociální pracovnice
Telefon: +420 702 133 122
e-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz


Ke stažení

mapa standardů kvality.pdf

pověření SPOD.pdf

→ podávání připomínek a stížností pěstounská smlouva.docx

stížnosti - děti

letáček pro děti

Průvodce doprovázením pěstounských rodin.doc