Půjčení kompenzačních pomůcek je v současné době možné po telefonické domluvě. Tel.: 382 505 250 dle provozní doby.

Půjčovna rehabilitačních a edukačních pomůcek

V naší půjčovně si můžete vybrat z nabídky různých kompenzačních pomůcek. Půjčovna je určena všem, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují některou z podpůrných pomůcek. S výběrem vhodné pomůcky Vám rádi pomůžeme a zároveň Vám vysvětlíme, jak máte vybranou pomůcku správně používat a pečovat o ni.

Zapůjčení pomůcek je za minimální úhradu a je možné i na krátkou dobu pro vyzkoušení a vybrání odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní situace, prostředí a dle individuálních potřeb uživatele tak, aby došlo ke zlepšení kvality života.

Součástí půjčovny je poradenství v oblasti rehabilitačních pomůcek.

Úhrada za půjčení pomůcek je použita především na renovaci půjčovaných pomůcek, případně na nákup pomůcek nových pro doplnění půjčovny a výměnu nefunkčních pomůcek!


Seznam pomůcek k zapůjčení 

POMŮCKA K ZAPŮJČENÍ

ÚHRADA/ za 1 měsíc

1 – 7 dnů

8 – 14 dnů

15 – 21 dnů

22 – 31 dnů

elektrické polohovací lůžko včetně matrace a hrazdy s rukojetí

600 Kč

+

montáž*, doprava**

150 Kč

300 Kč

450 Kč

600 Kč

vzduchová, viscoelastická antidekubitní matrace – prevence proleženin

 120 Kč

30 Kč

60 Kč

90 Kč

120 Kč

zvyšovací nástavec na WC

   60 Kč

15 Kč

30 Kč

45 Kč

60 Kč

vanová sedačka

    60 Kč

15 Kč

30 Kč

45 Kč

60 Kč

sprchová a toaletní židle

  100 Kč

25 Kč

50 Kč

75 Kč

100 Kč

chodítko – nácvik chůze

  100 Kč

25 Kč

50 Kč

75 Kč

100 Kč

stolek k lůžku

    40 Kč

10 Kč

20 Kč

30 Kč

40 Kč

invalidní vozík

  300 Kč

75 Kč

150 Kč

225 Kč

300 Kč

elektrický vozík Hecht

1300 Kč

50 Kč / den

* montáž: je účtována pouze při montáži lůžka, nikoliv při demontáži

**doprava: je účtována 12 Kč za 1 km, je počítána cesta tam a zpět (dovoz i odvoz lůžka)

Od 01.01.2022 dojde ke změně cen za zapůjčení pomůcky

POMŮCKA K ZAPŮJČENÍ

ÚHRADA/ za 1 měsíc

1 – 7 dnů

8 – 14 dnů

15 – 21 dnů

22 – 31 dnů

elektrické polohovací lůžko včetně matrace a hrazdy s rukojetí

1000 Kč

+

de/montáž*, doprava**

250 Kč

500 Kč

750 Kč

1000 Kč

vzduchová, viscoelastická antidekubitní matrace – prevence proleženin

 200 Kč

50 Kč

100 Kč

150 Kč

200 Kč

zvyšovací nástavec na WC

  160 Kč

40 Kč

80 Kč

120Kč

160 Kč

vanová sedačka

  160 Kč

40 Kč

80 Kč

120 Kč

160 Kč

sprchová a toaletní židle

  160 Kč

40 Kč

80Kč

120 Kč

160 Kč

chodítko – nácvik chůze

  160 Kč

40 Kč

80 Kč

120 Kč

160 Kč

stolek k lůžku

  160 Kč

40 Kč

80 Kč

120 Kč

160 Kč

invalidní vozík

  500 Kč

125 Kč

250 Kč

375 Kč

500 Kč

elektrický vozík Hecht

1300 Kč

50 Kč / den

* montáž: je účtována při montáži lůžka i demontáži lůžka

**doprava: je účtována 12 Kč za 1 km, je počítána cesta tam a zpět (dovoz i odvoz lůžka)

 


Kontakty

Sídlo půjčovny, skladové prostory a kancelář:

Milevsko | DPS 5. května 1510

Provozní doba: Po - Pá | 7:00 hod – 11:30 hod a  12:00 hod - 14:30 hod

                         (nebo na základě telefonické domluvy)

Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice
Telefon: 382 505 250, 723 076 654, e-mail: marketa.jarosova@socsluzbymilevsko.cz

Bc. Martina Holá, DiS., sociální pracovnice
Telefon: 382 505 250, 721 650 904 


Provozní řád půjčovny

 1. Obecná ustanovení

  Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny: Bc. Markéta Jarošová 

 2. Specifikace objektu

  Sídlo půjčovny, skladové prostory a kancelář výdejce: DPS 5. května 1510, Milevsko 

 3. Specifikace uživatelů

  Pomůcky je možné pronajmout zájemci, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje některou z podpůrných pomůcek. Pronájem je možný i na krátkou dobu pro vyzkoušení a vybrání odpovídajícího typu pomůcky, pro konkrétní situace a zdravotní omezení uživatele tak,  aby použití vhodné pomůcky usnadnilo hybnost a zlepšilo kvalitu života.


 4. Povinnosti zapůjčitele

  • předat vhodnou pomůcku funkční, čistou a ošetřenou desinfekcí
  • názorně předvést manipulaci s pomůckou a způsob jejího použití
  • pokud to složitost pomůcky vyžaduje předat písemný návod k použití pomůcky

 5. Povinnosti uživatele

  • používat pomůcku k účelu, k němuž je určena
  • zabránit poškození, zničení nebo odcizení pomůcky
  • dodržovat platební lhůty (platba za pomůcku probíhá vždy předem)
  • uhradit cenu opravy, pokud byla pomůcka poškozena nesprávným používáním
  • uhradit celou výši pořizovací ceny pomůcky, pokud byla odcizena nebo zničena
  • uhradit smluvní poplatek ve výši 250 Kč, pokud byla pomůcka vrácena znečištěná

 6. Úhrada za půjčení

  Úhrada za půjčení pomůcek je použita výhradně na renovaci půjčovaných pomůcek, případně na nákup  nových pomůcek a obnovu vybavení půjčovny.

 7. Zvláštní ustanovení

  Provozní řád je přílohou smlouvy o zapůjčení.

 8. Závěrečná ustanovení

  Tento řád nabývá účinnosti 1. 2. 2007